Tuesday, 27/07/2021 - 11:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phú Xuyên

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp “Hình thành tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi” tại lớp 3 tuổi B trường mầm non Phú Xuyên.

Tính tự lập là một trong những đức tính cơ bản giúp con người ta trưởng thành hơn, tự tin hơn, vững vàng và thành công hơn trong cuộc sống. Vì vậy ngay từ khi đứa trẻ ra đời nhận thức được thế giới xung quanh, thì người lớn chúng ta cần phải chú ý hình thành ngay cho trẻ tính tự lập. Trẻ có tính tự lập sẽ có thể tự làm mọi công việc của mình mà không ỉ lại dựa dẫm vào người khác. Không những thế tính tự lập còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ, giáo dục tính tự lập cho trẻ ngay từ khi còn bé không những tạo ra cho trẻ khả năng tự lập trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là điều kiện để hình thành sự tự tin, năng động, sáng tạo là cơ sở hình thành các kĩ năng sống cần thiết sau này cho trẻ.

Với trẻ mẫu giáo 3 tuổi rất cần thiết phải hình thành cho trẻ tính tự lập, để trẻ có cơ hội được thể hiện mình, qua đó sẽ hình thành cho trẻ các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Qua đây tôi nhận thấy các biện pháp sáng kiến tôi đưa ra rất phù hợp với điều kiện của địa phương, của trường mầm non và phù hợp với khả năng của trẻ ở độ tuổi 3-4 tuổi (tại trường mầm non Phú Xuyên, đặc biệt là với trẻ ở lớp tôi phụ trách (lớp 3 tuổi B).

Để thực hiện tốt biện pháp “ Hình thành tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi”  tại lớp 3 tuổi B Trường mầm non Phú Xuyên” tôi đã luôn gần gũi động viên trẻ tự làm những công việc mà trẻ có thể làm được, và tôi cũng đã sắp xếp đồ dùng đồ chơi nói chung và môi trường trong và ngoài lớp nói riêng luôn đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, có tính thẩm mỹ, tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động ở mọi lúc mọi nơi, gây được hứng thú cho trẻ.

Việc hình thành tính tự lập cho trẻ sẽ hình thành cho trẻ các kỹ năng sống cần thiết và phát triển trí tưởng tưởng tượng phong phú, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, sự quan sát tỷ mỉ. Kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ học mà chơi, chơi mà học bằng nhiều cách khác nhau.

Qua việc tìm hiểu và đưa ra các biện pháp hình thành tính tự lập cho trẻ, bản thân tôi cũng nâng cao được nhận thức và năng lực về quản lý nhóm lớp, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Và huy động được sự tham gia của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, để cùng nhau giáo dục trẻ một cách toàn diện nhất từ đó góp phần vào việc đẩy mạnh chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Các biện pháp tôi đưa ra lần đầu tiên được áp dụng tại lớp 3 tuổi B trường mầm non Phú xuyên và chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng .

Tôi : Là

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

1

Hoàng Thị Huệ

04/10/1981

MN Phú Xuyên

Giáo viên

ĐHMN

100%

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Hình thành tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3-  4 tuổi” tại lớp 3 tuổi B Trường mầm non Phú Xuyên .

1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Hoàng Thị Huệ  - Chức vụ: Giáo viên

Trường mầm non Phú Xuyên - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

- Sáng kiến được áp dụng trong lĩnh vực phát triển tình cảm- Kỹ năng xã hội

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: Ngày 15/9/2020

4. Mô tả bản chất của sáng kiến.

4.1. Tính mới của giải pháp:

Tính tự lập là một trong những đức tính cơ bản giúp con người ta trưởng thành hơn, tự tin hơn, vững vàng và thành công hơn trong cuộc sống. Vì vậy ngay từ khi đứa trẻ ra đời nhận thức được thế giới xung quanh, thì người lớn chúng ta cần phải chú ý hình thành ngay cho trẻ tính tự lập. Trẻ có tính tự lập sẽ có thể tự làm mọi công việc của mình mà không ỉ lại dựa dẫm vào người khác. Không những thế tính tự lập còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ, giáo dục tính tự lập cho trẻ ngay từ khi còn bé không những tạo ra cho trẻ khả năng tự lập trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là điều kiện để hình thành sự tự tin, năng động, sáng tạo là cơ sở hình thành các kĩ năng sống cần thiết sau này cho trẻ.

Với trẻ mẫu giáo 3 tuổi rất cần thiết phải hình thành cho trẻ tính tự lập, để trẻ có cơ hội được thể hiện mình, qua đó sẽ hình thành cho trẻ các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Qua đây tôi nhận thấy các biện pháp sáng kiến tôi đưa ra rất phù hợp với điều kiện của địa phương, của trường mầm non và phù hợp với khả năng của trẻ ở độ tuổi 3-4 tuổi (tại trường mầm non Phú Xuyên, đặc biệt là với trẻ ở lớp tôi phụ trách (lớp 3 tuổi B).

Để thực hiện tốt biện pháp “ Hình thành tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi”  tại lớp 3 tuổi B Trường mầm non Phú Xuyên” tôi đã luôn gần gũi động viên trẻ tự làm những công việc mà trẻ có thể làm được, và tôi cũng đã sắp xếp đồ dùng đồ chơi nói chung và môi trường trong và ngoài lớp nói riêng luôn đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, có tính thẩm mỹ, tạo cơ hội cho trẻ được hoạt động ở mọi lúc mọi nơi, gây được hứng thú cho trẻ.

Việc hình thành tính tự lập cho trẻ sẽ hình thành cho trẻ các kỹ năng sống cần thiết và phát triển trí tưởng tưởng tượng phong phú, phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, sự quan sát tỷ mỉ. Kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ học mà chơi, chơi mà học bằng nhiều cách khác nhau.

Qua việc tìm hiểu và đưa ra các biện pháp hình thành tính tự lập cho trẻ, bản thân tôi cũng nâng cao được nhận thức và năng lực về quản lý nhóm lớp, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Và huy động được sự tham gia của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, để cùng nhau giáo dục trẻ một cách toàn diện nhất từ đó góp phần vào việc đẩy mạnh chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Các biện pháp tôi đưa ra lần đầu tiên được áp dụng tại lớp 3 tuổi B trường mầm non Phú xuyên và chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng .

4.2. Tính khoa học:

Hình thành tính tự lập cho trẻ, để trẻ được tự mình làm, được thể hiện bản thân là đã góp phần phát triển hình thành các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ, là tiền đề để trẻ phát tiển một cách toàn diện. Những kỹ năng cơ bản tuy đơn giản nhưng không hình thành cho trẻ thì trẻ sẽ ỉ lại vào người lớn, mà không được thể hiện bản thân là mình có thể làm được, từ đó sẽ tạo cho trẻ tình ỉ lại, và ngược lại nếu khuyến khích động viên trẻ làm, trẻ được thể hiện bản thân thì sẽ làm cho trẻ vui thích, kích thích tính tò mò, ham học hỏi ở trẻ. Chính điều này đã góp phần giáo dục trí tuệ cho trẻ, bồi đắp cho trẻ sự hiểu biết về các kỹ năng sống cần thiết phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

Tính tự lập giữ một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển toàn diện con người (đặc biệt là trẻ 3 tuổi rất cần phải rèn cho trẻ được tính tự lập để bước đầu trẻ có thể được tự mình làm những việc vừa sức của mình), tính tự lập không chỉ là phương tiện để phát triển các kỹ năng sống, mà còn là phương tiện để giúp trẻ nhận thức được cái hay cái đẹp trong cuộc sống. Để rèn được cho trẻ có tính tự lập trong các hoạt động, tôi đã đi sâu và nghiên cứu để đưa ra một số biện hình thành tính tự lập cho trẻ.

Biện pháp “Hình thành tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi” được trình bày rõ ràng xúc tích ngắn gọn đễ đọc dễ hiểu, có tính hệ thống phù hợp với nhận thức của trẻ, với điều kiện cơ sở vật chất của nhóm lớp, của trường và của gia đình trẻ.

4.3. Tính thực tiễn:

Trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ tại lớp tôi đang phụ trách, bản thân tôi nhận thấy rằng việc hình thành tính tự lập cho trẻ là vô cùng quan trọng và cần thiết bởi trẻ có tính tự lập sẽ làm được những việc phù hợp với khả năng của trẻ mà không cần sự giúp đỡ của người lớn, người lớn chỉ là người hướng dẫn động viên trẻ làm.

Xong thực tế cho thấy hiện nay đời sống của người dân được nâng lên, xã hội ngày càng phát triển, phần lớn phụ huynh luôn nuông chiều con không muốn con làm việc gì cả, có những phụ huynh khi đưa con đi học còn bế con vào tận lớp cất đồ dùng cá nhân cho con, không để con tự đi vào lớp tự cất đồ dùng,  bởi không tin vào khả năng của trẻ không muốn cho trẻ làm gì cả, có những trẻ muốn làm nhưng lóng ngóng chậm chạp, người lớn thường nôn nóng khó chịu và làm luôn thay trẻ từ đó tạo ra sự ỉ lại, lười biếng, mất tự tin ở trẻ, và giờ ăn của trẻ ở lớp có những trẻ không tự xúc ăn, giờ ngủ không tự lấy cất gối và tìm chỗ ngủ cho mình. Trước tình trạng đó bản thân tôi luôn suy nghĩ là làm sao phải hình thành và phát triển tính tự lập cho trẻ, để trẻ có thể chủ động trong mọi công việc vừa sức mình, coi đó là cơ sở giáo dục cho sự phát triển toàn diện ở trẻ sau này. Qua đây tôi đã suy nghĩ lựa chọn biện pháp “ Hình thành tính tự lập cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi” tại lớp 3 tuổi B trường mầm non Phú Xuyên.

Biện pháp này được áp dụng trong lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, và trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại nhóm lớp, biện pháp có ảnh hưởng tốt đến sự phát triển toàn diện cho trẻ, có khả năng nhân rộng trong khối lớp và toàn đơn vị.

 4.3.1. Thực trạng của sáng kiến: “Một số biện pháp hình thành tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi” (tại lớp 3 tuổi B Trường MN Phú Xuyên)

* Thuận lợi:

- Năm học 2020-2021 bản thân được ban giám hiệu nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 3 tuổi B với tổng số trẻ là 26 trẻ trong đó trẻ nam 12, trẻ nữ 14, trẻ là con dân tộc 19, nhà trường đã trang bị cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, lớp học rộng rãi thông thoáng  đảm bảo công tác chăm sóc giáo dục trẻ

- Lớp học có 2 giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, tuổi đời còn trẻ, có sức khỏe, rất nhiệt tình trong công tác nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ. Giáo viên luôn giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau hoàn thành tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ tại nhóm lớp.

- Bản thân luôn tâm huyết với nghề yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Lớp tôi phụ trách, phụ huynh luôn quan tâm đến con em mình, mua sắm đầy đủ đồ dùng phục vụ cho trẻ

* Khó khăn:

 - Lớp còn có nhiều trẻ chưa đi học qua lớp nhà trẻ nên chưa có nề nếp thói quen khi đến lớp và các kĩ năng cơ bản còn ít và vụng về.

- Trên 70% trẻ trong lớp là người dân tộc thiểu số nên nhút nhát, bố mẹ làm nghề nông, nhà ở cách xa trung tâm xã.  Một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm hình thành tính tự lập cho trẻ mà lại sẵn sàng phục vụ trẻ làm thay cho trẻ như: ( Bế con vào tận lớp, cất đồ cho con, lấy ghế đặt con ngồi vào, bón con ăn sáng xong lại đi vứt rác hộ con, chiều đón con thì lấy dép giày đi vào chân cho con lấy ba lô cho con rồi lại bế con về, có những trẻ cũng muốn tự đi giày, cởi giày dép nhưng làm chậm, bố mẹ sót ruột làm ngay hộ trẻ)

- Nhiều trẻ đến lớp chưa còn quấy khóc.

Trước tình hình của lớp tôi đã khảo sát tính tự lập cho trẻ ngay từ đầu năm học như sau:

 

Mức độ nội dung khảo sát

 

Đạt

Chưa đạt

Số trẻ

Tỷ lệ

%

Số trẻ

Tỷ lệ

%

1

Tự lập trong việc cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

4/26

15,4%

22/26

84,6%

2

Tự lập trong việc rửa mặt, rửa tay.

3/26

11,5%

23/26

88,5%

3

Tự lập trong giờ ăn, giờ ngủ ( tự lấy ghế ngồi, tự xúc cơm ăn, cất bàn ghế, tự lấy gối, tự chọn chỗ ngủ.)

5/26

19,2%

21/26

80,8%

4

Tự lấy đồ dùng đồ chơi và cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

5/26

19,2%

21/26

80,8%

Trước những thuận lợi và khó khăn, cùng với sự khảo sát trẻ tại lớp tôi nhận thấy mình cần phải đưa ra “Biện pháp để hình thành tính tự lập cho trẻ” của lớp mình, để giúp trẻ luôn chủ động trong việc tự phục vụ bản thân mình, luôn linh hoạt tự tin trong cuộc sống hàng ngày.

4.3.2. Một số biện pháp hình thành tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi tại lớp 3 tuổi B trường mầm non Phú Xuyên.

Từ thực trạng của lớp nhiều bậc phụ huynh không nhận thức được việc giúp trẻ sớm tự lập, thường nâng niu cưng chiều con quá mức như việc bế con vào tận lớp, rồi cất dép cất đồ dùng cho con, lấy ghế cho con ngồi, trong khi đó những việc đó có thể khuyến khích để trẻ tự làm được. Qua đây tôi đã đưa ra một số biện pháp hình thành tính tự lập cho như sau:

a. Biện pháp 1: Hình thành tính tự lập của trẻ thông qua các hoạt động trong ngày của trẻ ở trường mầm non.

Một ngày của trẻ ở trường mầm non được diễn ra qua rất nhiều hoạt động, trong các hoạt động đó giáo viên có thể giáo dục và rèn cho trẻ được rất nhiều tính tự lập.

- Vào giờ đón- trả trẻ: Tôi luôn nhẹ nhàng đến bên trẻ hướng dẫn, khuyến khích trẻ tự cất dép, cất giày lên giá, gập cất áo khăn cho vào ba lô rồi để vào ngăn tủ của mình, hoặc tự mở tủ lấy đồ, lấy dép khi ra về. Những trẻ không muốn cất đồ dùng, lấy dồ dùng cá nhân tôi luôn đưa ra những câu nói động viên khuyến khích trẻ để trẻ tự làm.

- Trong giờ học: Để hình thành tính tự lập cho trẻ tôi lựa chọn một số hoạt động để dạy trẻ như: Dạy trẻ thao tác rửa tay, rửa mặt, dạy trẻ lựa chọn trang phục phù hợp, dạy trẻ kỹ năng ngăn nắp gọn gàng. Khi hướng dẫn luôn nhẹ nhàng không nôn nóng lần lượt từng kỹ năng một sao cho trẻ nắm được và tự làm được ở những lần sau. Những bài học cần phải sử dụng đến đồ dùng tôi chuẩn bị sẵn để ra bàn hoặc một chỗ nào đó rồi yêu cầu trẻ tự đi lên lấy đồ dùng đó rồi mang về chỗ mình ngồi học, sau khi học xong trẻ tự thu gom đồ dùng, dụng cụ để cất vào đúng nơi cô giáo qui định.

- Giờ chơi ngoài trời: Tôi tổ chức cho trẻ chơi với lá cây hột hạt, hướng dẫn trẻ nhặt lá rụng tưới cây, hoa, nhổ cỏ….chơi theo từng nhóm với các đồ dùng đồ chơi khác nhau, trẻ tự chơi theo nhóm cô động viên khuyến khích trẻ chơi và hoàn thành công việc mà cô giao cho, khi được cô khen ngợi trẻ rất thích, trẻ tự tin hăng say tham gia hoạt động.

- Giờ chơi các góc: Với những góc chơi trong lớp tôi chuẩn bị sẵn những đồ dùng đồ chơi đa dạng phong phú theo từng góc, tôi cho trẻ tự chọn góc chơi tự lấy đồ chơi để chơi, tôi động viên khuyến khích giúp đỡ trẻ chơi. Sau khi chơi xong trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi vào đúng nơi qui định.

- Giờ ăn ngủ- Vệ sinh: Trước khi vào giờ ăn tôi cho trẻ vệ sinh cá nhân, trẻ rửa tay dưới sự hướng dẫn của cô, mới đầu năm học tôi hướng dẫn trẻ rửa tay thật nhẹ nhàng tỷ mỉ từng thao tác sao cho trẻ tự rửa sạch đúng thao tác. Sau khi rửa tay sạch sẽ trẻ tự lấy ghế ngồi vào bàn để ăn cơm, một số trẻ chưa lấy được ghế và chưa tìm được chỗ ngồi cô hướng dẫn trẻ lấy ghế và ngồi vào chỗ. Vào giờ ăn tôi hướng dẫn trẻ cách cầm thìa cầm bát và tự xúc cơm ăn khuyến khích trẻ xúc ăn cẩn thận gọn gàng, sao cho không làm rơi vãi cơm và ăn hết xuất, những trẻ không muốn xúc ăn cô nhẹ nhàng động viên trẻ sao cho trẻ tự cầm thìa xúc ăn, ăn gọn gàng cẩn thận. Ví dụ: Cháu Vy ở nhà luôn được ông bà bố mẹ nuông chiều ăn phải bón, nên đến giờ ăn cháu luôn đợi cô bón cho ăn, tôi đã đến bên nhẹ nhàng động viên: “ Bạn Vy hôm nay xinh gái thế, đôi tay rất đẹp lại khéo nữa đấy, con hãy dùng đôi tay đẹp của mình cầm bát và xúc cơm cô xem nào! Ôi con xúc giỏi thế, cơm rất ngon con nhỉ, con cố gắng xúc ăn hết chỗ cơm này thì càng xinh gái hơn, được cô yêu bạn quí đấy…”. Với những lời động viên của cô thì trẻ rất thích và đã tự xúc cơm ăn được.

Khi ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cho trẻ đọc bài thơ: “ Giờ ăn”

                               Giờ ăn

Đến giờ ăn cơm

Vào bàn bạn nhé

Nào thìa bát đĩa

Xúc cho gọn gàng

Chớ có vội vàng

Cơm rơi cơm vãi.

Sau khi trẻ ăn cơm xong, cho trẻ đi vệ sinh, nhắc trẻ tự cất ghế ngồi của mình rồi tự đi lấy gối và nằm vào chỗ qui định, với những trẻ không tìm được gối của mình cô hướng dẫn gợi ý sao cho trẻ nhớ được đặc điểm gối của mình để lần sau trẻ nhớ mà lấy được gối và đi ngủ. Khi ngủ dậy cho trẻ tự cất xếp gối của mình vào đúng nơi qui định rồi đi vệ sinh, trẻ nào không cất cô nhắc nhở động viên trẻ cất. Khi hàng ngày trẻ được tự làm như vậy sẽ hình thành cho trẻ thói quen tự phục bản thân (biết tự xúc ăn, tự lấy ghế tìm chỗ ngồi, tự tìm cất gối đúng nơi qui định)

b. Biện pháp 2: Phát triển tính tự lập cho trẻ thông qua việc tuyên dương khen ngợi trẻ.

Trẻ con rất thích được khen, khi trẻ làm được một việc gì tôi thường khen ngợi và cổ vũ kịp thời. Bởi những lời khen ngợi động viên khi trẻ hoàn thành xong công việc sẽ làm cho trẻ vui vẻ thoải mái, như có trẻ đi giầy đến lớp mà trẻ đó chưa biết cởi giày cứ loay hoay mãi mới cởi được giày ra tôi đã động viện bạn ý rất giỏi khen bạn ý kịp thời làm cho bạn đó thích thú và tự tin hẳn lên, ( ví dụ: Như cháu Long khi đi học hay đi giày và bạn ý cũng muốn tự mình cởi giày và loay hoay, tôi đã đến bên động viên trẻ: Bạn Long giỏi thế sắp cởi được giày để cất lên giá rồi, rất siêu nhân nha, các bạn thấy bạn Long giỏi chưa? Thưởng cho bạn một tràng pháo tay nào! Chỉ cần động viên như vậy mà trẻ đã tự làm nhanh nhẹn và khẩn trương hơn. Hay giờ ăn cơm vì là trẻ mẫu giáo bé mới đầu năm nhiều bạn kỹ năng tự xúc ăn còn vụng về có khi còn không tự xúc hôm nào cũng đợi cô giáo bón ăn, khi trẻ tự làm được một việc gì đó dưới sự hướng dẫn và tuyên dương của cô thì trẻ rất hứng thú và cảm thấy rất tự tin.

( Như cháu Khánh ăn cơm không tự xúc và hay ngậm cơm, tôi đã tuyên dương trẻ khi thấy trẻ cầm thìa xúc ăn và nhai cơm: Bạn Khánh hôm nay giỏi thế đã biết tự xúc cơm ăn và xúc gọn gàng cẩn thận, bạn ăn nhanh xong lúc nữa còn biết giúp cô lau bàn nữa đấy…) Khi trẻ được khen ngợi trẻ rất thích và tỏ ra rất hãnh diện và tự làm việc đó có trách nhiệm hơn, chính những lời tuyên dương khen ngợi trẻ đã giúp trẻ cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách nhanh chóng tự tin hơn.

Trong cuộc sống hàng ngày khi con trẻ tự làm được một việc gì đó mà được người lớn tuyên dương, khen ngợi kịp thời sẽ tạo ra cho trẻ sự tự tin và làm việc sẽ hiệu quả hơn. Vì vậy hãy dành cho trẻ những lời khen ngợi phù hợp và những lời nhận xét tích cực cùng lời cảm ơn khi trẻ hoàn thành công việc được giao thì trẻ cảm thấy rất hứng thú tích cực


 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 864
Năm 2021 : 6.152