Tuesday, 27/07/2021 - 13:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Phú Xuyên

Sáng kiến Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong Trường mầm non Phú Xuyên

Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang tiến hành đổi mới, chương trình giáo dục mầm non đặc biệt coi trọng việc tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển của từng cá nhân trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động tích cực đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc lựa chọn các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ một cách linh hoạt theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, thực hiện phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học” đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ. Vai trò của ngành học chỉ được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non – chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất đạo đức và năng lực.

4. Mô tả bản chất của sáng kiến:

4.1. Tính mới

Trong những năm gần đây bậc học mầm non đang tiến hành đổi mới, chương trình giáo dục mầm non đặc biệt coi trọng việc tổ chức các hoạt động phù hợp với sự phát triển của từng cá nhân trẻ, khuyến khích trẻ hoạt động một cách chủ động tích cực đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên phát huy khả năng sáng tạo trong việc lựa chọn các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ một cách linh hoạt theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, thực hiện phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học” đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện cho trẻ. Vai trò của ngành học chỉ được thể hiện và phát huy bằng chính vai trò của người giáo viên mầm non – chủ thể trực tiếp của quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng của ngành học, vấn đề mang tính chiến lược hàng đầu là phải bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về trình độ, phẩm chất đạo đức và năng lực.

          Xác định được tầm quan trọng đó, là người cán bộ quản lý chúng tôi nhận thấy rất cần triển khai tích cực việc củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có nét đẹp về phong cách sư phạm mới đáp ứng kịp thời xu hướng đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Nếu làm tốt công tác này sẽ giúp cho giáo viên nắm vững phương pháp dạy học, có hình thức tổ chức các hoạt động linh hoạt, sáng tạo, giúp các cô vững vàng, tự tin khi tổ chức các hoạt động, từ đó nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề và nâng cao được chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Sau khi nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra một số biện pháp về công tác chỉ đạo chuyên môn của mình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non nói chung.

Sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Phú Xuyên” là rất cần thiết, mang lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Các biện pháp của sáng kiến mà tôi đưa ra lần đầu tiên được áp dụng cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Phú Xuyên, được nghiên cứu phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Các biện pháp không có trên sách báo, tài liệu, chưa được đăng tải trên các thông tin đại chúng.

4.2 Tính khoa học

Để trẻ phát triển một cách toàn diện thì đòi hỏi công tác dạy trẻ của giáo viên có chất lượng, phải có trình độ chuyên môn nghiệp, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục để theo kịp những yêu cầu của xã hội. Để có một môi trường giáo dục có chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên mầm non phải có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có lương tâm và nhân cách nhà giáo, có lòng nhân ái tận tuỵ, thương yêu chăm sóc trẻ, tất cả những điều đó được thể hiện ở tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để học hỏi.  Bản thân là cán bộ quản lý hay giáo viên đều phải suy nghĩ làm thế nào để đưa trường mình trở thành một đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để đạt được kết quả thì trước hết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực, có trình độ nhận thức, trình độ chuyên môn. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt, quyết định chất lượng giáo dục ở nhà trường chính vì vậy mà tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng, bồi dưỡng giáo viên để nhà trường có một đội ngũ cán bộ, giáo viên đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất đạo đức tốt, chất lượng chuyên môn cao, có lòng yêu nghề mến trẻ, tận tụy say sưa với công việc, coi trường như nhà, yêu thường quý trẻ, có như vậy thì ở nơi đó chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mới đạt hiệu quả cao. Theo phương châm “Chúng ta không chỉ đào tạo những con người có trí thức, có khoa học có tình yêu thiên nhiên, yêu Tổ quốc, yêu lao động mà còn tạo nên những người hoàn thiện có đầy đủ trí hướng, có đủ đức đủ tài. Những phẩm chất ấy con người phải được hình thành từ lứa tuổi mầm non, lứa tuổi hứa hẹn bao điều tốt đẹp trong tương lai.

Giáo dục mầm non đóng góp vai trò quan trọng trong nền giáo dục của nước ta, là nền tảng đầu tiên mở đầu cho sự phát triển toàn diện ở trẻ cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Thấy rõ được tầm quan trọng đó, việc chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên mầm non luôn là mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với các cán bộ quản lí nhà trường.

Đối với trẻ thì ngoài gia đình thì cô giáo dạy mầm non là một “Người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin , học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong trường  mầm non, chính vì vậy mà người làm giáo viên mần non có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ra một thế hệ  “mầm non” tương lai cho đất nước.

Trường mầm non là môi trường đào tạo đầu đời đối với các trẻ. Trẻ ở lứa tuổi mầm non còn được gọi như “trang giấy trắng” chưa biết gì, hiểu gì về xã hội, chưa nhận thức được những thứ gì nên làm, những phẩm chất, đạo đức nào cần có. Vì vậy, là một người quản lý, là giáo viên hướng dẫn và bồi dưỡng, hình thành cho trẻ những yếu tố đầu tiên để những bước tiếp về sau không bị lệch hướng.

Tầm quan trọng của giáo viên mầm non chính là người thực hiện những thiên chức, trọng trách to lớn. Giáo viên mầm non chính là những người trực tiếp quản lý, dạy dỗ và hướng trẻ nhỏ đi đến những chuẩn mực tốt của xã hội, hướng cho trẻ phát triển một cách lành mạnh và toàn diện về tri thức cũng như về tinh thần. Chính vì vậy, vị trí, vai trò của người giáo viên được nhận thức không chỉ trong thực tiễn mà còn ở trong pháp luật của Nhà nước. Tiêu chuẩn giáo viên mầm non được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Nhận thức rõ về vai trò của giáo viên mầm non. Nên các biện pháp của sáng kiến đưa ra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của giáo viên, thực hiện đúng các văn bản chỉ chỉ đạo của các cấp. Biện pháp khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện.

4.3 Tính thực tiễn

Trường mầm non Phú Xuyên được thành lập năm 1989 trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, kế thừa và phát huy truyền thống giáo dục, trong nhiều năm qua luôn là trường tiên tiến. Năm 2020 trường đã được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 và kiểm định chất lượng Cấp độ 3 vào tháng 12 năm 2020.

Quy mô nhà trường tổng số 44 Cán bộ giáo viên trong đó cán bộ quản lý 3 đồng chí, Giáo viên: 28đ/c, Nhân viên 13 đ/c. Tổng số trẻ em trong trường là 372 trẻ. Trong đó trẻ nhà trẻ là: 67 trẻ; trẻ mẫu giáo 305 trẻ.

Nhìn chung điều kiện cơ sở vật chất trong nhà trường ngày càng khang trang và hiện đại. Có đầy đủ các thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục như máy chiếu, máy tính, loa trợ giảng...tạo điều kiện cho trẻ vui chơi và học tập, tạo dựng niềm tin cho phụ huynh đưa trẻ đến trường ngày càng đông. Tuy nhiên phụ huynh trong trường đa số là nông dân, công dân và một số ít là công chức, viên chức nên việc quan tâm đến chất lượng giáo dục đối với các cháu còn chưa được trú trọng nhiều.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và cha mẹ trẻ,  cho đến nay trường mầm non Phú Xuyên đã có  cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên nhà trường xanh, sạch, đẹp, đản bảo an toàn. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục ngày càng cao, thu hút được số trẻ ở các độ tuổi đến trường ngày càng đông.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đội ngũ giáo viên trong nhà trường thì đa số là giáo viên trẻ mới vào nghề, kinh nghiệm trong chăm sóc giáo dục còn chưa nhiều. Sự sáng tạo, bao quát, xử lý tình huống giáo dục của các cô còn có đôi chút hạn chế, cần phải được bồi dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để mang lại chất lượng cho việc giáo dục các cháu.

Vì vậy việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên là vô cùng quan trọng. Ngoài công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn thì nhà trường còn đang làm công tác tuyên truyền thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương.

4.3.1 Thực trạng về chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên trong trường mầm non.

a) Thuận lợi:

- Nhà trường có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động dạy và học.

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo huyện Đại Từ, phòng Giáo dục Đào tạo Đại Từ, lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên, cha mẹ trẻ và nhân dân địa phương.

- Có đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, nắm vững chuyên môn, nhiệt tình sáng tạo trong công tác chăm sóc trẻ.

- Được sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh luôn tạo điều kiện phối hợp với nhà trường để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục các cháu.

b) Khó khăn:

- Học sinh đến trường ngày một đông, giáo viên thiếu nên nhà trường thuê giáo viên hợp đồng định mức khoán nhiều. Làm đồ dùng trực quan cho trẻ hoạt động gặp nhiều khó khăn.

- Một số giáo viên mới vào nghề có trình độ đại học nhưng việc áp dụng vào thực tế chưa cao

- Cha mẹ trẻ đa số là con em nông nhân, công nhân. Nên việc giành thời gian quan tâm đến chất lượng giáo dục trẻ chưa được đồng đều.

- Mỗi trẻ đều có đặc điểm tâm sinh lý khác nhau, nhận thức khác nhau nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Một số phụ huynh chưa quan tâm nhiều đến con của mình, còn có thái độ chưa thật sự đề cao vai trò của giáo dục trong trường mầm non đối với các cháu.

2.Thực trạng:

Trong năm học 2020 - 2021, vào đầu năm học trường có 2 nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi với tổng số là 32 cháu, Mẫu giáo: 290 trẻ. Sau khi làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ ra lớp, tính đến thời điểm tháng 5/2021 nhà trường đã có tổng số trẻ nhà trẻ là 67 cháu, tăng 35 cháu so với đầu năm học. Độ tuổi trẻ ra lớp còn nhỏ, trẻ lần đầu xa bố mẹ đến trường với các cô nên còn quấy khóc, lạ cô, lạ bạn, nhận thức của trẻ cũng không đồng đều, một số cô giáo trẻ kinh nghiệm còn ít nên phần nào còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giáo dục trẻ.

- Trẻ đầu năm mới đến trường còn khóc nhiều đặc biệt là trẻ độ tuổi nhà trẻ và 3 tuổi. Trẻ chưa có nền nếp, còn nhút nhát.

- Trẻ mới đến trường còn nhiều bỡ ngỡ, non nớt, chưa có nền nếp trong các hoạt động.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ trên chuẩn 27/33 = 82%, ổn định công tác, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc đư­ợc giao, yêu ngành, yêu nghề, mến trẻ, khắc phục vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc

- Đoàn thanh niên hàng năm đều đạt chi đoàn xuất sắc.

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường: 33

- Trong đó: Ban giám hiệu:  03

Giáo viên: 28

Kế toán : 01

Y tế:  01

Văn thư: 0

- Tổng số cán bộ và giáo viên biên chế: 18

Giáo viên ngoài biên chế: 10

- Đảng viên: 15

- Dân tộc: 19

- Trình độ: Đạt chuẩn 100%

Trên chuẩn: 27.

- Về tư tưởng, đạo đức: 100% giáo viên trong nhà trường luôn chấp hành tốt Chủ trương, Đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nội quy, quy định của ngành, của trường.

- 100% số cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định. Nhà trường đạt cơ quan văn hóa  5 năm liền liên tục, không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn.

-  Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non  năm học 2019 - 2020  là: 27 đ/c.

Trong đó: Xếp loại tốt: 07 đ/c;

Xếp loại khá: 20 đ/c;

Xếp loại đạt: 0đ/c

Xếp loại chưa đạt: 0 đ/c

* Nguyên nhân:

Một số giáo viên trẻ mới vào nghề, kinh nghiệm giáo dục trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Giáo viên quản lý lớp còn chưa thực sự chú tâm, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo chưa phong phú, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm còn chưa linh hoạt, sáng tạo. Là một cán bộ quản lý chỉ đạo chuyên môn nhà trường. Bản thân tôi xác  định được vai trò của mình là vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên.Trước khi tiến hành nghiên cứu đề tài tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát về chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Kết quả đạt được như sau:

Bảng kết quả khảo sát đầu năm (Tháng 9/2020)

Khảo sát chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Phú Xuyên

STT

Chất lượng giáo dục của đội ngũ giáo viên

Số giáo viên

%

 

1

 

Kết quả xếp loại giáo viên

Tốt

10/28

35,7

Khá

12/28

42,8

Trung bình

6/28

21,4

 

2

 

Kỹ năng quản lý lớp

Tốt

12/28

42,8

Khá

9/28

32,1

Trung bình

7/28

25

3

         

          Kỹ năng sư phạm

Tốt

11/28

39,3

Khá

12/28

42,8

Trung bình

5/28

17,9

4

 

       Kỹ năng sáng tạo

Tốt

10/28

35,7

Khá

12/28

42,8

Trung bình

6/28

21,4

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tổng số giáo viên

Chưa đạt

Đạt

Khá

Tốt

Số lượng

Tỷ lệ(%)

Số lượng

Tỷ lệ(%)

Số lượng

Tỷ lệ(%)

Số lượng

Tỷ lệ(%)

27

0

0

0

0

20

74

7

26

 

Bảng khảo sát chất lượng học sinh

Tổng số Hs

Bé pt toàn diện

Tỷ lệ

Bé chuyên cần

Tỷ lệ

Bé năng khiếu

Tỷ lệ

372

335/372

90%

320/372

86%

96/372

25,8%

- Từ kết quả khảo sát đầu năm cho ta thấy:

Qua bảng khảo sát trên chúng ta thấy chất lượng đội ngũ giáo viên chưa được cao. Công tác quản lý của giáo viên chưa được tốt, kỹ năng sư phạm của một số giáo viên còn hạn hẹp, chưa có sự linh hoạt, sáng tạo. Chất lượng đánh giá trẻ đầu năm chưa cao. Kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi dạy học còn chưa phong phú, đa dạng. Trong nhiều năm, chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được nâng lên một cách vững chắc.

  Nhận thức trách nhiệm của một người cán bộ quản lý, tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng gióa dục cho đội ngũ giáo viên, tiếp cận được yêu cầu về đổi mới giáo dục mầm non trong thời kỳ mới.  Xuất phát từ thực tế đó, tôi mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non”như sau:

4.3.2 Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Phú Xuyên

Biện pháp 1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non.

Việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường là vô cùng quan trọng qua đó giáo viên thể hiện hết khả năng, năng lực sáng tạo của mình vào các hoạt động giáo dục trẻ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về mọi mặt. Để thực hiện đầu tiên bản thân chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn theo năm, tháng, tuần phù hơp với địa phương, với nhà trường.

1. 1. Xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên đảm bảo chất lượng giáo dục  mầm non.

Căn cứ nhu cầu thực tế của cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non Phú Xuyên xây dựng  Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL, GVMN nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non năm học 2021-2022 như sau:

 * MỤC ĐÍCH:

          - Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp cho giáo viên mầm non

          - Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên mầm non nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non.

          - Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho  giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non.

* NỘI DUNG CƠ BẢN

1. Quản lý lớp học hòa nhập trẻ khuyết tật;

2. Nghiệp vụ đánh giá trường mầm non;

3. Chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục mầm non;

4. Sinh hoạt chuyên môn trong trường mầm non;

5. Nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động phát triển thẩm mỹ; phát triển nhận thức cho trẻ mầm non phù hợp với điều kiện của địa phương; giáo dục lồng ghép các chuyên đề An toàn giao thông; Bảo vệ môi trường trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non các độ tuổi.

6. Giáo dục cảm xúc tích cực thông qua các hoạt động thực hành trải nghiệm đối với GDMN trong các cơ sở GDMN;

7. Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phát triển Chương trình Giáo dục mầm non trên cơ sở tham khảo Chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới phù hợp với từng địa phương;

8. Xây dựng cộng đồng học tập trong cơ sở giáo dục mầm non;

9. Các Chuyên đề giáo dục lồng ghép trong thực hiện chương trình GDMN tại địa phương.

*  ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TẬP HUẤN

1. Đối tượng: Giáo viên trường mầm non Phú Xuyên

2. Thời gian thực hiện: Tháng 6,7,8,9/2021

3. Hình thức: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng trực tiếp tại trường

* TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL, GVMN nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non năm học 2021-2022;

          - Lập dự toán kinh phí bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên theo quy định;

 - Chọn, cử đội ngũ giáo viên cốt cán có chất lượng tham gia tập huấn cấp huyện, tỉnh và phối hợp với Ban giám hiệu để hướng dẫn giáo viên thực hiện các nội dung được tập huấn tại đơn vị.

          - Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên mầm non tại trường nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm cho hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn năm tiếp theo có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Chủ động đề xuất công tác chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN năm học 2021-2022, để kịp thời có tài liệu phục vụ cho các lớp tập huấn bồi dưỡng tại địa phương.

1.2. Tổ chức các hội thi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Bản thân xây dựng kế hoạch và chỉ đạo chuyên môn thực hiện việc tổ chức và tham gia các hội thi của cô và trẻ do Sở GDĐT, Phòng GDĐT và nhà trường tổ chức: Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện; thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo, chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; thi bé vui hội xuân… Từ đó giáo viên được trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau. Khi tham gia thao giảng, hội thi đòi hỏi giáo viên phải có sự đầu tư lớn để có được những hoạt động bải giảng hay, sáng tạo, hình thức linh hoạt thu hút được trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. Có sự đầu tư các đồ dùng, trang thiết bị phong phú, đa dạng, đây là biện pháp hữu hiệu để giáo viên học tập trao đổi với nhau. Năm học 2020 - 2021:

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: 28 đ/c đạt giỏi

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 04 đ/c tham gia: Đạt 4/4 đ/c

Thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo: 10 giải A, 9 giải B, 2 giải C

Thi Trang trí môi trường nhóm lớp: 1 giải nhất, 10 giải nhì, 3 giải ba

Thi hội khỏe măng non: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải 3, 6 giải khuyến khích

1.3. Bồi dưỡng thực hiện chuyên đề trong năm.

Chỉ đạo chuyên môn nhà trường hàng tháng xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề như “ Chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, “ Phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “ Chuyên đề giáo dục thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục mầm non” , “ Chuyên đề phòng chống bạo lực học đường”,  “Chuyên đề phát triển vận động”, “Chuyên đề an toàn giao thông”. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên tại trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên thực hiện hoạt động dạy chuyên đề, để cho giáo viên trong toàn trường dự giờ. Qua các buổi sinh hoạt giáo viên có thể trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng sư phạm, học hỏi các hình thức sáng tạo, phương pháp linh hoạt, có vốn kiến thức đa dạng, phong phú. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề do Phòng Giáo dục, các cụm chuyên môn tổ chức.

1.4 Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên.

Đầu năm học Hiệu trưởng nhà trường đã ra Quyết định phân công nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 giao trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên trong trường theo đúng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bảng phân công nhiệm vụ được thực hiện theo Quyết định số 37/QĐ-MN của Hiệu trưởng trường mầm non Phú Xuyên. Từ đó đội ngũ cán bộ giáo viên sẽ nắm rõ được trách nhiệm, quyền hạn cũng như nghĩa vụ của mình để thực hiện thật tốt công việc được giao.

1.5 Thường xuyên dự giờ thăm lớp, góp ý chia sẻ đúc rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên.

Hoạt động dự giờ thăm lớp, góp ý chia sẻ đúc rút kinh nghiệm cho giáo viên là rất quan trong. Đầu năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học trong đó đưa ra số giờ dự cho một năm học Hiệu trưởng: 2 giờ/tuần; Phó Hiệu trưởng: 4 giờ/tuần: Giáo viên: 4 giờ/tháng. Ngoài việc thực hiện dự giờ theo kế hoạch thì người phụ trách chuyên môn dự giờ đột xuất, dự giờ thao giảng, dự giờ chuyên đề,  làm  căn cứ để sử dụng chuyên môn đúng người.

Thông qua việc dự giờ kiểm tra chuyên môn toàn diện: Cán bộ quản lý đánh giá xếp loại năng lực chuyên môn, để giáo viên nhìn nhận đúng năng lực của mình từ đó có ý thức tu dưỡng  về chuyên môn, qua việc đánh giá hoạt động dạy của giáo viên góp phần thúc đẩy sự phấn đấu nỗ lực của từng giáo viên.

Dự giờ đột xuất là việc dự giờ không báo trước nhằm mục tiêu  cần đạt mỗi giáo viên lên lớp cần chấp hành việc dự giờ đột xuất bất kỳ. Thông qua việc dự giờ đột xuất góp phần đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong nhà trường là: Mỗi giáo viên trước khi lên lớp cần phải chuẩn bị bài, chuẩn bị tâm thế, chuẩn bị đồ dùng dạy học.

Dự giờ thao giảng là hoạt động dự giờ mang tính tập thể giáo viên trong trường, qua thao giảng giáo viên được học tập kinh nghiệm sư phạm. Từ đó điều chỉnh hoạt động học hàng ngày, qua đó cán bộ quản lý cần mở chuyên đề đánh giá những ưu điểm, những tồn tại trong hoạt động chuyên môn của mỗi đợt thao giảng như vậy thúc đẩy giáo viên có sự sáng tạo đột phá, sự đổi mới linh hoạt trong phương háp giảng dạy. Kích lệ được giáo viên có nhiều cố gắng trong chuyên môn, từ đó tạo nên phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường.

Dự giờ chuyên đề: Là hoạt động sư phạm cấp trường hoặc tổ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động học khó dạy. Qua hoạt dộng chuyên đề nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động học mà giáo viên gặp phải, thúc đẩy hoạt động chuyên môn bằng việc thực hiện đúng tiến trình lên lớp, giáo viên trao đổi kinh nghiệm dạy học và đúc rút được những  kinh nghiệm chuyên môn.

Hình ảnh: Tập huấn chuyên đề tại trường
Hình ảnh: Hội nghị Hội cha mẹ học sinh lần II năm học 2020 - 2021

 

Hình ảnh: Dự giờ chuyên đề " An toàn giao thông" 

Hình ảnh: Dự giờ lớp 3 tuổi D:: PTNN: KPKH :  " Bé với nước"

Hình ảnh: Dự giờ thao giảng lớp 4 tuổi B
Hình ảnh: Dự giờ chuyên đề: Biến đổi khí hậu và an toàn trong trường học
 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 25
Tháng 07 : 867
Năm 2021 : 6.155