Vậy là những chùm phượng vĩ trên cây đã nở rộ, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đến và một năm học đã kết thúc cô, trò lại tạm xa mái trường thân yêu.Để  đánh giá kết quả thực ...